รัฐบราซิล (โปรตุเกส: Estado do Brasil; อังกฤษ: State of Brazil) เป็นหนึ่งในรัฐนอกดินแดนหลักของจักรวรรดิโปรตุเกสบนทวีปอเมริกา ในช่วงที่ยังเป็นอาณานิคมบราซิล

รัฐบราซิล

Estado do Brasil
ค.ศ. 1621–ค.ศ. 1815
ธงชาติ
ธงชาติ
ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
รัฐบราซิลในปีค.ศ. 1815
รัฐบราซิลในปีค.ศ. 1815
สถานะรัฐของจักรวรรดิโปรตุเกส
เมืองหลวงซัลวาดอร์ (ค.ศ. 1645–1763)
รีโอเดจาเนโร (ค.ศ. 1763–1815)
ภาษาทั่วไปโปรตุเกส
ศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
พระมหากษัตริย์ 
• ค.ศ. 1621–1640
พระเจ้าเฟลิเปที่ 4 แห่งสเปน
(พระเจ้าฟีลีปีที่ 3 แห่งโปรตุเกส)
• ค.ศ. 1750–1777
พระเจ้าฌูเซที่ 1 แห่งโปรตุเกส
ข้าหลวง/อุปราช 
• ค.ศ. 1621
หลุยส์ เด เซาโอซา
• ค.ศ. 1806–1808
มาโคส เด โนโรนญา เอ บรีลโต
ประวัติศาสตร์ 
• การสิ้นสุดของตำแหน่งหัวหน้ามรดก
ค.ศ. 1549
• ย้ายเมืองหลวงไป รีโอเดจาเนโร
ค.ศ. 1763
ค.ศ. 1792
22 มกราคม ค.ศ. 1808
• ยกฐานะเป็นราชอาณาจักรบราซิล
16 ธันวาคม ค.ศ. 1815
สกุลเงินเรลอัลโปรตุเกส
ก่อนหน้า
ถัดไป
รัฐข้าหลวงแห่งบราซิล
รัฐโกลเอาและแม่น้ำเนโกโดร
รัฐมารานเหอาและเปียเอา
สหราชอาณาจักรโปรตุเกส บราซิล และแอลการ์ฟ

อ้างอิง แก้