รอเบิร์ต เซซิล มาร์ควิสที่ 3 แห่งซอลส์บรี

รอเบิร์ต เซซิล มาร์ควิสที่ 3 แห่งซอลส์บรี (อังกฤษ: Robert Cecil, 3rd Marquess of Salisbury) โหรือที่เรียกกันว่า “ลอร์ดรอเบิร์ต เซซิล” ก่อนปี ค.ศ. 1865 และ “ไวเคานต์แครนบอร์น” ระหว่างปี 1865 ถึงปี 1868 เป็นรัฐบุรุษชาวอังกฤษและเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรสามแผ่นดินที่รวมเวลาทั้งสิ้นกว่าสิบสามปี สองแผ่นดินแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ระหว่างปี 1885 ถึงปี 1886 และ ระหว่างปี 1886 ถึงปี 1892 แผ่นดินที่สามในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ระหว่างปี 1895 ถึงปี 1902 เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากสภาขุนนาง

มาร์ควิสแห่งซอลส์บรี
นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร
ดำรงตำแหน่ง
25 มิถุนายน ค.ศ. 1895 – 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1902
กษัตริย์พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7
ก่อนหน้าเอิร์ลแห่งโรสบรี
ถัดไปอาเธอร์ บัลโฟร์
ดำรงตำแหน่ง
25 กรกฎาคม ค.ศ. 1886 – 11 สิงหาคม ค.ศ. 1892
กษัตริย์พระราชินีนาถวิกตอเรีย
ก่อนหน้าวิลเลียม แกลดสตัน
ถัดไปวิลเลียม แกลดสตัน
ดำรงตำแหน่ง
23 มิถุนายน ค.ศ. 1885 – 28 มกราคม ค.ศ. 1886
กษัตริย์พระราชินีนาถวิกตอเรีย
ก่อนหน้าวิลเลียม แกลดสตัน
ถัดไปวิลเลียม แกลดสตัน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1830
แฮ็ทฟิลด์, อังกฤษ
เสียชีวิต22 สิงหาคม ค.ศ. 1903
แฮ็ทฟิลด์, อังกฤษ
ศาสนานิกายอังกลิคัน
พรรคการเมืองพรรคอนุรักษ์นิยม
คู่สมรสจอร์เจีย แอลเดอร์สัน
ลายมือชื่อ

ลอร์ดรอเบิร์ต เซซิลเป็นบุตรของเจมส์ แกสคอยน์-เซซิล มาร์ควิสแห่งซอลส์บรีที่ 2 เมื่อยังเด็กได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่วิทยาลัยอีตันและต่อมาเข้าศึกษาที่ไครสต์เชิร์ช, ออกซฟอร์ด เมื่อได้รับปริญญาแล้วลอร์ดรอเบิร์ต เซซิลก็ได้รับเลือกให้เป็นเฟลโลว์ที่วิทยาลัยออลโซลส์ ต่อมาก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาสามัญชนจากแสตมฟอร์ดในลิงคอล์นเชอร์ในพรรคคอนเซอร์เวทีฟในปี ค.ศ. 1853 และปฏิบัติหน้าที่จนได้เป็นขุนนางสืบตระกูล