การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ

(เปลี่ยนทางจาก รหัสวิทยุ)

การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ (อังกฤษ: NATO phonetic alphabet) lเป็นการสะกดคำโดยการอ่านออกเสียงทีละตัวอักษร และตัวเลขนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามสำเนียงการพูดของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจที่อาจไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสาร จึงได้มีการกำหนดการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุขึ้น ดังตาราง[1]

ตารางการออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุ ของ FAA และรหัสมอร์ส
สัญลักษณ์ คำอ่าน การออกเสียง
ใน IPA[2]
การออกเสียงภาษาไทย
A Alfa [ˈalfa] อัล ฟ่า
B Bravo [ˈbravo] บรา โว่
C Charlie [ˈtʃali, ˈʃali] ชาร์ ลี
D Delta [ˈdɛlta] เดล ท่า
E Echo [ˈɛko] เอ โค่
F Foxtrot [ˈfɔkstrɔt] ฟ็อก ทร็อท
G Golf [ˈɡɔlf] กอล์ฟ
H Hotel [hoˈtɛl] โฮ เทล
I India [ˈɪndia] อิน เดีย
J Juliett [ˈdʒuliˈɛt] จูเลียต
K Kilo [ˈkilo] คิ โล
L Lima [ˈlima] ลิ ม่า
M Mike [ˈmai̯k] ไมค์
N November [noˈvɛmba] โน เว็ม เบอร์
O Oscar [ˈɔska] ออส การ์
P Papa [paˈpa] ปา ป้า
Q Quebec [keˈbɛk] เค เบ็ค
R Romeo [ˈromio] โร มี โอ
S Sierra [siˈɛra] ซี เอีย ร่า
T Tango [ˈtaŋɡo] แทง โก้
U Uniform [ˈunifɔm, ˈjunifɔm] ยู นิ ฟอร์ม
V Victor [ˈvɪkta] วิค เท่อร์
W Whiskey [ˈwɪski] วิส กี้
X X-ray [ˈɛksrei̯] เอ็กสเรย์
Y Yankee [ˈjaŋki] แยง คี่
Z Zulu [ˈzulu] ซู ลู
0 Zero, nadazero [ˈziro, ˈnaˈdaˈziˈro] ซีโร

นา-ดา-ซี-โร

1 One, unaone [ˈwan, ˈuˈnaˈwan] วัน

อู-น่า-วัน

2 Two, bissotwo [ˈtu, ˈbiˈsoˈtu] ทู

บิส-โซ-ทู

3 Three, terrathree [ˈtri, ˈteˈraˈtri] ทรี

เท-รา-ทรี

4 Four, kartefour [ˈfoa, ˈkaˈteˈfoa] โฟเวอร์

คา-เท-โฟเวอร์

5 Five, pantafive [ˈfai̯f, ˈpanˈtaˈfai̯f] ไฟว์

แพน-ต้า-ไฟว์

6 Six, soxisix [ˈsɪks, ˈsɔkˈsiˈsɪks] ซิกซ์

ซอก-ซี-ซิกซ์

7 Seven, setteseven [ˈsɛvən, ˈseˈteˈsɛvən] เซเว่น

เซ-เต้-เซเว่น

8 Eight, oktoeight [ˈei̯t, ˈɔkˈtoˈei̯t] เอท

อ็อก-โต้-เอท

9 Nine, novenine[3] [ˈnai̯na, ˈnoˈveˈnai̯na] นายเนอร์

โน-เวย์-นายเนอร์

จุดทศนิยม Decimal, (FAA) point [ˈdeˈsiˈmal]
00 Hundred [ˈhandrɛd]
000 Thousand [ˈtau̯ˈzand]
.
(full stop)
Stop [ˈstɔp]

อ้างอิง

แก้
  1. Phonetic Alphabet and Figure Code
  2. DIN 5009:2022-06, Anhang B: Buchstabiertafel der ICAO („Radiotelephony Spelling Alphabet“)
  3. Written 'nine' in the examples, but pronunciation given as 'niner'