รถไฟฟ้าปารีส สาย 1

(เปลี่ยนทางจาก รถไฟฟ้าปารีสสาย 1)

รถไฟฟ้าปารีส สาย 1 (ฝรั่งเศส: ligne 1 du métro de Paris) เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2443 ซึ่งปัจจุบันเชื่อมต่อสถานีลา ดฟ็องส์เข้ากับสถานีชาโตเดอแว็งแซน โดยมีความยาวทั้งสิ้น 16.5 กิโลเมตร สาย 1 เป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออก โดยตัดผ่านจุดสำคัญของกรุงปารีส ถ้าไม่รวมรถไฟฟ้าแอร์เออแอร์แล้ว สาย 1 เป็นสายรถไฟฟ้าที่มีผู้ใช้มากที่สุดถึง 165,921,408 คนในปี พ.ศ. 2547 และ 561,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย [1]

สาย 1
Métro ligne 1
เปิดให้บริการ พ.ศ. 2443
ต่อเติมครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2535
ล้อขับเคลื่อน เอ็มพี 89 CC
จำนวนสถานี 25
ระยะทาง 16.6 กิโลเมตร (10.3 ไมล์)
ระยะทางระหว่างสถานี 692 เมตร
ผู้โดยสาร 165,921,408 (ต่อปี)
ระบบขนส่งมวลชนปารีส
รถไฟฟ้า (Métro)
สาย 1 สาย 7 (2)
สาย 2 สาย 8
สาย 3 สาย 9
สาย 3 (2) สาย 10
สาย 4 สาย 11
สาย 5 สาย 12
สาย 6 สาย 13
สาย 7 สาย 14
แอร์เออแอร์ (RER)
สาย A สาย D
สาย B สาย E
สาย C
รถไฟชานเมืองทร็องซีเลียง (Transilien)
แซ็ง-ลาซาร์ เหนือ
ลาเดฟ็องส์ ตะวันออก
มงปาร์นัส ลียง
รถไฟฟ้าท่าอากาศยาน
CDGVAL Orlyval
รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทาง (RATP) น็อกตีเลียง
รถโดยสารประจำทาง (Optile)
รถราง
สาย T1 สาย T2
สาย T3 สาย T4

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข