รถไฟฟ้าปารีส สาย 5

รถไฟฟ้าปารีส สาย 5 (ฝรั่งเศส: ligne 5 du métro de Paris) เป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าปารีส มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 10 ของเส้นทาง โดยล้อขับเคลื่อนของเส้นทางในปัจจุบันคือ เอ็มเอฟ 67 และเอ็มเอฟ 2000

สาย 5
ข้อมูลทั่วไป
ปลายทางสถานีบอบีญี
สถานีปลัสดีตาลี
เชื่อมต่อกับ (M) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (7bis) (8) (9)
 (M) (10) (11)
จำนวนสถานี22
การดำเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าปารีส
ผู้ดำเนินงานRATP
ขบวนรถเอ็มเอฟ 67
(5 ขบวน)
เอ็มเอฟ 2000
(50 ขบวน)
ผู้โดยสาร92,778,870 (เฉลี่ยต่อปี)
อันดับที่ 10 (2010)
ประวัติ
เปิดเมื่อค.ศ. 1906
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง14.6 กิโลเมตร (9.1 ไมล์)
ระบบการนำไฟฟ้าคอนดักเตอร์
ระยะทางเฉลี่ยระหว่างสถานี697 เมตร (2,287 ฟุต)
แผนที่เส้นทาง

แผนที่ แก้ไข

 
 
แผนที่รถไฟฟ้าปารีส สาย 5


สมุดภาพ แก้ไข


ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข