รถไฟฟ้าปารีส สาย 2

รถไฟฟ้าปารีส สาย 2 (ฝรั่งเศส: ligne 2 du métro de Paris) เป็นหนึ่งใน 16 เส้นทางของรถไฟฟ้าปารีส ตั้งอยู่บริเวณกำแพงเมืองเก่าปารีส (boulevards extérieurs) แนวเส้นทางเกือบจะเป็นครึ่งวงกลม

สาย 2
Métro ligne 2
เปิดให้บริการ พ.ศ. 2443
ต่อเติมครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2446
ล้อขับเคลื่อน เอ็มเอฟ 2000
จำนวนสถานี 25
ระยะทาง 12.4 กิโลเมตร (7.7 ไมล์)
ระยะทางระหว่างสถานี 513 เมตร
ผู้โดยสาร 95,945,503 (ต่อปี)
ระบบขนส่งมวลชนปารีส
รถไฟฟ้า (Métro)
สาย 1 สาย 7 (2)
สาย 2 สาย 8
สาย 3 สาย 9
สาย 3 (2) สาย 10
สาย 4 สาย 11
สาย 5 สาย 12
สาย 6 สาย 13
สาย 7 สาย 14
แอร์เออแอร์ (RER)
สาย A สาย D
สาย B สาย E
สาย C
รถไฟชานเมืองทร็องซีเลียง (Transilien)
แซ็ง-ลาซาร์ เหนือ
ลาเดฟ็องส์ ตะวันออก
มงปาร์นัส ลียง
รถไฟฟ้าท่าอากาศยาน
CDGVAL Orlyval
รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทาง (RATP) น็อกตีเลียง
รถโดยสารประจำทาง (Optile)
รถราง
สาย T1 สาย T2
สาย T3 สาย T4

เป็นเส้นทางที่สองที่เปิดให้บริการ โดยเปิดให้บริการส่วนแรกในปี พ.ศ. 2443 เปิดใช้งานส่วนต่อขยาย พ.ศ. 2446 วิ่งระหว่างสถานีปอร์ตโดฟีนกับสถานีนาซียง

มีระยะทาง 12.4 km (7.7 mi) มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับที่ 7 ของระบบ ผู้โดยสารต่อปี 92.1 คน 2004 (2547) โดยมี 2 km (1.2 mi) เป็นทางยกระดับ

ลำดับเหตุการณ์ แก้ไข

  • 13 ธันวาคม พ.ศ. 2443: เปิดให้บริการส่วนแรก (ปอร์ตโดฟีน - เอตวล)
  • 7 ตุลาคม พ.ศ. 2445: เปิดให้บริการส่วนที่ 2 (เอตวล - อ็องแวร์ส)
  • 31 มกราคม พ.ศ. 2446: เปิดให้บริการส่วนที่ 3 (อ็องแวร์ส - บาญอแล)
  • 2 เมษายน พ.ศ. 2446: เปิดให้บริการส่วนที่ 4 (บาญอแล - นาซียง)
  • 10 สิงหาคม พ.ศ. 2446: เปิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้
  • 14 ตุลาคม พ.ศ. 2450: ตั้งชื่อใหม่เป็น "สาย 2"

แผนที่และสถานี แก้ไข

ทั้งหมด 25 สถานี

 
 
แผนที่เส้นทางสาย 2


สถานีที่เปลี่ยนชื่อ แก้ไข

วันที่ ชื่อเดิม ชื่อใหม่
15 ตุลาคม 2450 บูลวาร์บาร์แบ็ส (Boulevard Barbès) บาร์แบ็ส - รอเชอชัวร์ (Barbès – Rochechouart)
1 สิงหาคม 2457 รูว์ดาลมาญ (Rue d'Allemagne) ฌอแร็ส (Jaurès)
6 ตุลาคม 2485 โอแบร์วีลีเย (Aubervilliers) โอแบร์วีลีเย - บูลวาร์เดอลาวีแล็ต (Aubervilliers – Boulevard de la Villette)
19 สิงหาคม 2488 กงบา (Combat) กอลอแนลฟาเบียง (Colonel Fabien)
10 กุมภาพันธ์ 2489 โอแบร์วีลีเย - บูลวาร์เดอลาวีแล็ต สตาลีนกราด (Stalingrad)
2513 เอตวล (Étoile) ชาร์ล เดอ โกล - เอตวล (Charles de Gaulle – Étoile)
13 กันยายน 2513 บาญอแล (Bagnolet) อาแล็กซ็องดร์ ดูว์มา (Alexandre Dumas)


สมุดภาพ แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

อังกฤษ แก้ไข

ฝรั่งเศส แก้ไข