ยูโรบีต (อังกฤษ: Eurobeat) เป็นแนวเพลงเต้นที่เล่นด้วยเครื่องดนตรีไฟฟ้าแนวหนึ่ง

ลักษณะโดยสังเขป

แก้

เป็นเพลงที่สร้างจากเครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น synthesizer เป็นหลัก จังหวะ 4/4 มีความเร็วประมาณ 120 ถึง 160 BPM. โครงสร้างของเพลงประกอบด้วย ท่อนอินโทร ทำนองA ทำนองB ท่อนซาบิ(ท่อนฮุค) ซ้ำทำนอง 2 ถึง 3 รอบ. แบบดั้งเดิมเรียกว่า Hi-NRG แต่หลังจากนิตยสารเพลงชื่อ เรคคอร์ด มิเร่อร์ ของอังกฤษ เปลี่ยนชื่อของการจัดลำดับความนิยมของเพลงแนว Hi-NRG จาก "Hi-NRG Chart" เป็น "EUROBEAT Chart" ทางญี่ปุ่นจึงคุ้นเคยกับชื่อนี้


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้