ยุน ว็อน-โล (เกาหลี윤원로, 1502? - 1547) ขุนนางคนสำคัญและเป็นแกนนำ ฝ่ายยุนเล็ก ในรัชสมัย พระเจ้าชุงจง กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน เป็นพระเชษฐาหรือพระอนุชาของ พระนางมุนจ็อง พระมเหสีองค์ที่ 3 ของพระเจ้าชุงจงและเป็นพี่ชายหรือน้องชายของ ยุน ว็อน-ฮย็อง อีกหนึ่งแกนนำคนสำคัญของฝ่ายยุนเล็ก

ยุน ว็อน-โล
เกิด1502?
ถึงแก่กรรมค.ศ. 1547
ตระกูลยุนแห่งพาพยอง
บิดายุน จี-อิม
พี่น้องพระนางมุนจ็อง
ยุน ว็อน-ฮย็อง

ใน ค.ศ. 1515 พระนางชังกย็อง พระมเหสีองค์ที่ 2 ของพระเจ้าชุงจงมีพระประสูติกาลพระราชโอรสให้กับพระเจ้าชุงจงคือ องค์ชายลีโฮ (ในเวลาต่อมาคือ พระเจ้าอินจง) และสิ้นพระชนม์หลังจากนั้นไม่นาน อีก 2 ปีต่อมาคือใน ค.ศ. 1517 พี่สาวหรือน้องสาวของเขาจึงได้ถวายตัวเป็นพระมเหสีองค์ที่ 3 ของพระเจ้าชุงจงพระนามว่าพระนางมุนจ็อง

ใน ค.ศ. 1534 เมื่อพระนางมุนจ็องมีพระประสูติกาลพระราชโอรสให้กับพระเจ้าชุงจงคือ องค์ชายลีฮวาน (ต่อมาคือ พระเจ้ามย็องจง) ขณะนั้นทั้ง ยุน ว็อน-โล และ ยุน ว็อน-ฮย็อง ได้เข้ารับราชการในราชสำนักทำให้มีการก่อตั้ง ฝ่ายยุนเล็ก ขึ้นมาเพื่อคานอำนาจกับ ฝ่ายยุนใหญ่ ที่ครองอำนาจอยู่ก่อนแล้วกล่าวคือ ฝ่ายยุนใหญ่ เป็นฝ่ายที่สนับสนุนองค์ชายรัชทายาทลีโฮนำโดย ยุนอิม พระมาตุลา (ลุง) ขององค์ชายรัชทายาทเพราะยุนอิมเป็นพระเชษฐาของพระนางชังกย็องพระมารดาขององค์ชายรัชทายาทขณะที่ ฝ่ายยุนเล็ก เป็นฝ่ายที่สนับสนุนองค์ชายลีฮวานซึ่งในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น องค์ชายคย็องว็อน

ใน ค.ศ. 1537 คิม อัน-โร ถูกจับและถูกประทานยาพิษในคดีทุจริตส่งผลให้ยุนอิมเป็นผู้นำฝ่ายยุนใหญ่แต่เพียงผู้เดียว

หลังจากฝ่ายยุนใหญ่หมดอำนาจใน ค.ศ. 1545 ส่งผลให้ฝ่ายยุนเล็กก้าวขึ้นมามีอำนาจในราชสำนัก ยุน ว็อน-ฮย็อง ซึ่งขณะนั้นเป็นอัครมหาเสนาบดีเกิดความหวาดระแวงในตัว ยุน ว็อน-โล ขึ้นมาทำให้ใน ค.ศ. 1547 ยุน ว็อน-โล ถูกจับและถูกประทานยาพิษในที่สุด