พระเจ้าฮอนจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก องค์ชายลีฮวาน)

พระเจ้าฮอนจง (Heonjong) สามารถหมายถึง