พระเจ้าฮอนจงแห่งโครยอ

พระเจ้าฮอนจง ครองราชย์ปี(เกาหลี헌종; ฮันจา獻宗; อาร์อาร์Heonjong; เอ็มอาร์Hŏnjong ค.ศ.1094-1095) เทียบเป็นพ.ศ. 1637-1638 พระเจ้าฮอนจงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าซอนจง ครองราชย์ได้ปีเดียวก็สวรรคต จึงให้พระอนุชาของพระเจ้าซุนจงแห่งโครยอแห่งโครยอขึ้นครองราชย์ต่อไป

พระราชวงศ์ แก้

  • พระราชบิดา พระเจ้าซอนจง (선종)
  • พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีจาซอง ตระกูล ลี 사숙왕후 이씨(思肅王后)
ก่อนหน้า พระเจ้าฮอนจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าซอนจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1637 - พ.ศ. 1638)
  พระเจ้าซุกจง|}