พระเจ้าซุนจงแห่งโครยอ

พระเจ้าซุนจง ครองราชย์ปี(เกาหลี순종; ฮันจา順宗; อาร์อาร์Sunjong; เอ็มอาร์Sunjong ค.ศ.1083) เทียบเป็นพ.ศ. 1626 พระเจ้าซุนจงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามุนจงแห่งโครยอ สวรรคตภายในปีแรกที่ครองราชย์ หลังจากที่พระองค์สวรรคต ก็ทรงให้พระอนุชาคือ พระเจ้าซอนจงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์

พระราชวงศ์

แก้

พระมเหสี

  • สมเด็จพระราชินีจองอึย ตระกูล วัง 정의왕후 왕씨(貞懿王后)
  • สมเด็จพระราชินีซอนฮี ตระกูลคิม 선 희 왕후 김씨(宣禧王后)

พระสนม

  • องค์หญิงจางคยอง ตระกูล ลี 장경궁주 이씨(長慶宮主)
ก่อนหน้า พระเจ้าซุนจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้ามุนจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1626 - พ.ศ. 1626)
  พระเจ้าซอนจง|}