ยาโกโปแห่งวารัซเซ

บุญราศียาโกโปแห่งวารัซเซ (อิตาลี: Jacopo da Varazze; ละติน: Iacobus a Voragine) เป็นอาร์ชบิชอปแห่งเจนัว นักบันทึกเหตุการณ์ชาวอิตาลี ผู้ประพันธ์ “ตำนานทอง” ซึ่งเป็นชีวประวัตินักบุญสำคัญ ๆ รวบรวมขึ้นในปี ค.ศ. 1260 เป็นหนังสือที่นิยมแพร่หลายที่สุดเล่มหนึ่งในสมัยกลาง ท่านได้รับการประกาศเป็นบุญราศีที่เมืองเจนัวโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7 ในปี ค.ศ. 1816

นักบุญในศาสนาคริสต์
บุญราศียาโกโปแห่งวารัซเซ
PalazzoTrinci010.jpg
บุญราศียาโกโปแห่งวารัซเซ กับ “ตำนานทอง” ในมือ
อัครมุขนายก
วันเกิด ราว ค.ศ. 1230
เกิดที่ ที่เมืองลีกูเรีย ในประเทศอิตาลี
วันเสียชีวิต 13/16 กรกฎาคม ค.ศ. 1298
นิกาย โรมันคาทอลิก
วันประกาศ ค.ศ. 1816
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

อ้างอิงแก้ไข

  • Jacobus de Voragine[1]

ดูเพิ่มแก้ไข