สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7 (อังกฤษ: Pius VII) มีพระนามเดิมว่า บาร์นาบา นิกโกเลาะ มาเรีย ลุยจี กีอารามอนตี (Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti)ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2343 จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2366 พระองค์เป็นนักพรตคณะเบเนดิกติน ทรงเชี่ยวชาญด้านเทววิทยา และเคยดำรงตำแหน่งบิชอปแห่งตีโวลีและบิชอปแห่งอีโมลา

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7
Pius VII
สมณนามPapa Pius Septimus (ละติน)
เริ่มวาระ14 มีนาคม พ.ศ. 2343
สิ้นสุดวาระ20 สิงหาคม พ.ศ. 2366
องค์ก่อนสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6
องค์ถัดไปสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 12
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระนามเดิมบาร์นาบา นิกโกเลาะ มาเรีย ลุยจี กีอารามอนตี (Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti)
ประสูติ14 สิงหาคม พ.ศ. 2285
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
สิ้นพระชนม์20 สิงหาคม พ.ศ. 2366 (พระชนมายุ 81 พรรษา)
ข้อมูลอื่น

ในปี ค.ศ. 2007 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้ประกาศแต่งตั้งพระองค์เป็นผู้รับใช้พระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นแรกในการประกาศเป็นนักบุญต่อไป

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 6 พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1800-ค.ศ. 1823)
สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 12