มาลาไคต์ (อังกฤษ: Malachite) เป็นแร่ทองแดงคาร์บอเนต หรือคอปเปอร์คาร์บอเนต มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็น Cu2CO3 (OH) 2 มีผลึกสีเขียวที่มักแสดงลักษณะรูปแบบของ โบทรียอยดัล ไฟบรัส และสตาแลคไมต์

มาลาไคต์
การจำแนก
ประเภทแร่
สูตรเคมีCu2CO3 (OH) 2
คุณสมบัติ
สีเขียว
โครงสร้างผลึกระบบโมโนคลินิก
ค่าความแข็ง3.5 - 4
ความวาวขุ่น, วาวแบบแก้ว
ดรรชนีหักเหnα = 1.655 nβ = 1.875 nγ = 1.909
ค่าแสงหักเหสองแนวδ = 0.254
สีผงละเอียดเขียว
ความถ่วงจำเพาะ3.6 - 4
อ้างอิง: [1][2][3]


แหล่งที่พบ แก้

ประโยชน์ แก้

เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับ และใช้เป็นอัญมณี

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ มาลาไคต์