มาร์คกราฟ

(เปลี่ยนทางจาก มาร์กราฟ)

มาร์คกราฟ (เยอรมัน: Markgraf) เป็นบรรดาศักดิ์ขุนนางสืบตระกูลที่ปรากฏในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ปกครองดินแดนที่เรียกว่าแคว้นชายแดน (เยอรมัน: Mark) เช่น แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค

มาร์คกราฟเป็นตำแหน่งขุนนางที่ใช้ในยุคกลาง ผู้ถือตำแหน่งมีหน้าที่รับผิดชอบทางการทหารในบริเวณชายแดนของจักรวรรดิ เนื่องจากแคว้นชายแดนเป็นต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานจากภายนอกก่อนดินแดนส่วนอื่นของจักรวรรดิ ฉะนั้นมาร์คกราฟจึงมักจะมีกองทัพในปกครองที่มีขนาดใหญ่กว่าขุนนางคนอื่นในจักรวรรดิ และมักจะมีดินแดนในปกครองที่มีเนื้อที่มากกว่าที่เป็นผลมาจากการขยายดินแดนของตน มาร์คกราฟในยุคกลางมักมีอำนาจที่เป็นของตนเองที่ได้รับพระราชทานเมื่อเทียบกับขุนนางสืบตระกูลตำแหน่งอื่น แต่เมื่อถึงปลายยุคกลางและต้นสมัยใหม่ ความมั่นคงในบริเวณชายแดนก็เพิ่มมากขึ้น อำนาจของมาร์คกราฟก็เสื่อมลง

มาร์คกราฟมาจากการประสมคำว่า "มาร์ค" (Mark) ที่แปลว่าชายแดน กับ "กราฟ" (Graf) ที่แปลว่าเคานต์ มีฐานะเทียบเท่าบรรดาศักดิ์มาร์ควิสในหมู่เกาะอังกฤษ[1]

ผู้ดำรงยศมาร์คกราฟในปัจจุบัน คือ แบร์นฮาร์ท มาร์คกราฟแห่งบาเดิน

อ้างอิง

แก้
  1. "Margrave". 1911 Encyclopædia Britannica. สืบค้นเมื่อ 2008-04-10.