แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค

แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค (เยอรมัน: Mark Brandenburg) เป็นแคว้นที่สำคัญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1157 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1806 อีกชื่อหนึ่งของอาณาจักรคือ ราชรัฐผู้คัดเลือกบรันเดินบวร์ค (Kurfürstentum Brandenburg) มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี และยุโรปตอนกลาง


แคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์ค
Mark Brandenburg
ตราอาร์ม
แผนที่
ชื่ออื่น ราชรัฐผู้คัดเลือกบรันเดินบวร์ค
(Kurfürstentum Brandenburg)
ระหว่าง ค.ศ. 1157-1806
ก่อนหน้า นอร์ทมาร์ค
ผู้ครอง มาร์คกราฟ, เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก
สภา สภาเจ้าผู้คัดเลือก
เครือ โอเบอร์ซัคเซิน
ศูนย์กลาง บรันเดินบวร์คอันแดร์ฮาเฟิล
ราชวงศ์ อัสคาเนีย, วิทเทิลส์บัค, ลักเซมเบิร์ก, โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
ภาษา ภาษาเยอรมันเหนือและภาษาสลาฟตะวันตก


สกุลเงิน เฟินนิจและโกรเชินบรันเดินบวร์ค
ผู้รับช่วง มณฑลบรันเดินบวร์ค

แคว้นชายแดนบรันเดินบวร์คเกิดจากอาณาจักรชายแดนตอนเหนือ (Northern March) ที่ก่อตั้งโดยชนสลาฟเวนด์ (Wends) มาร์คกราฟผู้ปกครองอาณาจักรได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นเจ้าชายผู้คัดเลือกโดยพระราชบัญญัติทอง ค.ศ. 1356 ผู้เป็นผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้นบางครั้งจึงรู้จักกันในชื่อว่า “อาณาจักรเลือกตั้งแห่งบรันเดินบวร์ค” ด้วย (Electorate of Brandenburg หรือ Kurfürstentum Brandenburg)

ในปีค.ศ. 1415 ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นก็ขึ้นมามีอำนาจปกครองบรันเดินบวร์ค บรันเดินบวร์คเจริญอำนาจขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 17 และในที่สุดก็ได้อาณาจักรดยุคแห่งปรัสเซีย เข้ามาอยู่ในครอบครอง บรันเดินบวร์ค-ปรัสเซียกลายมาเป็นต้นกำเนิดของราชอาณาจักรปรัสเซียที่กลายมาเป็นรัฐผู้นำของเยอรมนีระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 18 แม้ว่าตำแหน่งสูงสุดของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือตำแหน่ง “พระมหากษัตริย์แห่งปรัสเซีย” แต่อำนาจที่แท้จริงก็จำกัดอยู่ในบรันเดินบวร์ค และในเมืองหลวงเบอร์ลิน และพ็อทซ์ดัม

แม้ว่าแคว้นชายแดนบรันเดินบวร์คจะสิ้นสุดลงด้วยการยุบตัวของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปีค.ศ. 1806 แต่ก็มาแทนด้วยมณฑลบรันเดินบวร์คของปรัสเซียในปี ค.ศ. 1815 แม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการเพียงอาณาจักรเล็กๆ แต่ในที่สุดราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นก็สามารถนำไปสู่การรวมตัวของเยอรมนีและการก่อตั้งจักรวรรดิเยอรมันได้ในที่สุด ในปี ค.ศ. 1871 ชื่อแคว้นชายแดนบรันเดินบวร์คก็ยังคงใช้กันอย่างไม่เป็นทางการจนถึงทุกวันนี้ในการหมายถึงรัฐบรันเดินบวร์คในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้