มันกย็องแด (เกาหลี만경대; ฮันจา萬景台; อาร์อาร์Mangyeongdae; เอ็มอาร์Man'gyŏngdae) เป็นหน่วยการปกครองของเขตมันกย็องแด กรุงเปียงยาง และเป็นสถานที่เกิดของผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือ คิม อิล-ซ็อง

ประวัติ

แก้

มันกย็องแดนั้นเริ่มแรกเป็นหมู่บ้านใน จังหวัดพย็องอันใต้ และหลังจากนั้นเข้ามาอยู่ในเขตการปกครองของเปียงยางในเดือนกันยายน ปี 1959 พื้นที่นี้ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาหลาย ๆ ลูก ชื่อยอดเขาของที่นี่ชื่อ เขา Man'gyŏng : มันกย็อง (ในภาษาเกาหลี หมายความว่า ที่ที่สามารถดูได้เป็นหมื่นมุมมอง) เพราะว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบ ๆ และหมู่บ้านมันกย็องแดได้

สถานที่สำคัญ

แก้