มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเซแห่งมาดริด

มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเซแห่งมาดริด (สเปน: Universidad Complutense de Madrid อังกฤษ: Complutense University of Madrid ละติน: Universitas Complutensis Matritensis) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในสังกัดแคว้นมาดริด ประเทศสเปน

มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเซแห่งมาดริด
Seal of Complutense.PNG
ชื่อย่อUCM
คติพจน์Libertas Perfundet Omnia Luce
(เสรีภาพให้ความสว่างแก่ทุกสิ่ง)
สถาปนา20 พฤษภาคม ค.ศ. 1293
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
ที่ตั้งเมืองมหาวิทยาลัยแห่งมาดริด เขตมองโคลอามาดริด
และเทศบาล โปโซอาโล เด อาลาร์กอน จังหวัดมาดริด ธงของประเทศสเปน สเปน
เว็บไซต์http://www.ucm.es
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเซในปัจจุบันแก้ไข

มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเซแห่งมาดริดเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญของสเปนมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 และมีความสำคัญมากในสมัยสงครามกลางเมืองสเปน รวมทั้งหลังการตายของเผด็จการจมพลฟรังโกจนถึงการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย และในปัจจุบ้นมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษามากเป็นอันดับสองของสเปน รองจาก UNED ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด

มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดขนาดใหญ่อันดับที่สองของสเปน รองมาจากห้องสมุดแห่งชาติสเปน

วิทยาเขต [1]แก้ไข

วิทยาเขตมองโคลอา ในตัวเมืองมาดริดแก้ไข

 • สำนักวิชาสถิติศาสตร์
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสคร์ กายภาพบำบัดและบาทาวิทยา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะชีววิทยา
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะฟิสิกส์
 • คณะธรณีวิทยา
 • คณะสารสนเทศศาสตร์
 • คณะคณิตศาสตร์
 • คณะเคมี
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะปรัชญา
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตโซโมสซากวาส เทศบาลโปโซลาโอ เด อาลากอร์นแก้ไข

 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 • คณะจิตวิทยา
 • สำนักวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอะรันโฆเอสแก้ไข

 • CES Felipe II

สถานที่อื่นๆแก้ไข

 • สำนักวิชาการบริหารธุรกิจ
 • สำนักวิชาการสายตา
 • สำนักวิชาบรรณสารศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 40°26′57″N 3°43′41″W / 40.44917°N 3.72806°W / 40.44917; -3.72806