มนันยา ธนะภู

(เปลี่ยนทางจาก มนันยา)

มนันยา เป็นนามปากกาของ มนันยา ธนะภูมิ (นามสกุลเดิม วิทยานนท์) นักเขียนเรื่องสั้น สารคดี และนักแปลนวนิยายจากภาษาอังกฤษ ผลงานที่มีชื่อเสียงคือเรื่องสั้นชุด "ชาวเขื่อน" ที่เขียนจากประสบการณ์จริงขณะติดตามสามีที่เป็นวิศวกรกรมชลประทาน ควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง เมื่อ พ.ศ. 2516 ตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารสตรีสาร และรวมเล่มในชื่อ "เอ แมน คอลด์ เป๋ง", "ลาก่อนกิ่วลม" และ "ก่อนจะจากกิ่วลม" [1] ปัจจุบันลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ [2]

มนันยา ธนะภูมิ
นามปากกา:มนันยา, วรยา, มนทกานติ, วิหยาสะกำ, ปุริมสิทธิ์
เกิด: 21 มกราคม พ.ศ. 2488 (75 ปี)
กรุงเทพ
อาชีพ: นักเขียน นักแปล
บิดา:ประมูน วิทยานนท์
มารดา:พงษ์ศรี วิทยานนท์
คู่สมรส:สุขสม ธนะภูมิ

มนันยาเกิดที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนราชินี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้รับทุนไปอบรม สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก Institut Internationale'd Administration Publique ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส [1] จากนั้นได้ทำงานที่บริษัทการบินไทย และรับราชการกรมชลประทาน พร้อมกับทางานเขียนและบทประพันธ์ต่างๆ

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 ประทีป เหมือนนิล. 100 นักประพันธ์ไทย. กรุงเทพ : สุวีริยาสาส์น, 2542. หน้า 479. ISBN 974-8267-78-4
  2. ประวัติ มนันยา จากเว็บไซต์ ประพันธ์สาส์น