ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโอสซุชชิโอ

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโอสซุชชิโอ (อิตาลี: Sacro Monte di Ossuccio) เป็นกลุ่มคริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาโอสซุชชิโอในบริเวณพีดมอนต์/ลอมบาร์ดีทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ที่เป็นหนึ่งในเก้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดีที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2003[1]

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโอสซุชชิโอ
Sacri Monti of Piedmont and Lombardy *
Welterbe.svg  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
Santuario Ossuccio facciata.JPG
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโอสซุชชิโอ
(ส่วนหนึ่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดี)
ประเทศพีดมอนต์/ลอมบาร์ดี ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(ii) (iv)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2546 (คณะกรรมการสมัยที่ 27)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

กลุ่มคริสต์ศาสนสถานตั้งอยู่บนเชิงเขาแอลป์ที่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 200 เมตรทางด้านตะวันตกของฝั่งทะเลสาบโคโม ที่หันไปทางด้านเกาะโคมาชินา (Isola Comacina) และห่างจากเมืองโคโมราว 25 กิโลเมตร ตัวสิ่งก่อสร้างล้อมรอบไปด้วยไร่ต้นมะกอกและป่าโปร่ง และอยู่ไกลจากชุมชน

กลุ่มชาเปลของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโอสซุชชิโอก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1635 ถึงปี ค.ศ. 1710 เป็นแบบสถาปัตยกรรมบาโรกที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของการสร้างงานศิลปะคริสต์ศาสนาตามปรัชญาของการปฏิรูปศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิก กลุ่มชาเปลนี้เชื่อมกับทางที่ขึ้นไปสู่คริสต์ศาสนสถานที่ตั้งอยู่ที่นั่นแล้วที่สร้างในปี ค.ศ. 1532

ศิลปะภายในชาเปลเป็นฉากชีวิตของพระเยซูที่เริ่มตั้งแต่การประกาศของเทพไปจนถึงการตรึงกางเขนและการขึ้นสวรรค์ของพระเยซู และรวมทั้งอัสสัมชัญของพระแม่มารี

อ้างอิงแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโอสซุชชิโอ