ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งออร์ตา

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งออร์ตา (อิตาลี: Sacro Monte di Orta) เป็นกลุ่มคริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิกตั้งอยู่บนเนินเขาที่ออร์ตาซานจูลิโอในแคว้นพีดมอนต์ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งออร์ตาเป็นหนึ่งในเก้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดีที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2003[1]

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งออร์ตา
Sacri Monti of Piedmont and Lombardy *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งออร์ตา
(ส่วนหนึ่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดี)
ประเทศเมืองออร์ตาซานจูลิโอในแคว้นพีดมอนต์ แคว้นลอมบาร์ดี
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(ii) (iv)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2546 (คณะกรรมการสมัยที่ 27)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งออร์ตาเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1583 เนื้อหาของศิลปะภายในกลุ่มชาเปลเป็นฉากประวัติของนักบุญฟรานซิสแห่งอาซิซิ โครงการริเริ่มโดยนักบวชคาพูชินเคลโต ดา คาสเตลโลโซปราทิชิโน ที่ประกอบด้วยชาเปลทั้งหมด 36 ชาเปล แต่สร้างได้เพียง 20 มาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1630 ศิลปะเป็นแบบแมนเนอริสม์ แต่เมื่อมาถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 จึงเปลี่ยนมาเป็นแบบบาโรก การก่อสร้างจบลงในปี ค.ศ. 1788

อ้างอิง

แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งออร์ตา

ระเบียงภาพ

แก้