ฟรังซิสแห่งอัสซีซี

นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี[1] (อังกฤษ: Saint Francis of Assisi) มีนามเดิมว่า ฟรันเชสโก ดี ปีเอโตร ดี แบร์นาร์โดเน เป็นไฟรเออร์และนักเทศน์ในนิกายโรมันคาทอลิกชาวอิตาลี ผู้ก่อตั้งคณะฟรันซิสกัน คณะกลาริส และคณะชั้นสามของนักบุญฟรังซิส แม้นักบุญฟรังซิสจะไม่ใช่บาทหลวง แต่ถือเป็นศาสนบุคคลที่ไดัรับการเคารพนับถือมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์[2]

นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี
Saint Francis of Assisi by Jusepe de Ribera.jpg
พันธบริกรและธรรมสักขี
เกิดค.ศ. 1181 หรือ ค.ศ. 1182
อัสซีซี จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เสียชีวิต3 ตุลาคม ค.ศ. 1226
อัสซีซี รัฐสันตะปาปา
นิกายโรมันคาทอลิก
แองกลิคัน
ลูเทอแรน
เป็นนักบุญ16 กรกฎาคม ค.ศ. 1228
โดย สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9
วันฉลอง4 ตุลาคม
สัญลักษณ์นกพิราบ สติกมาตา เสื้อนักบวชฟรันซิสกัน กางเขน
องค์อุปถัมภ์สัตว์ สิ่งแวดล้อม พ่อค้า ประเทศอิตาลี เมืองซานฟรานซิสโก
สิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1228 ภราดาฟรันเชสโกได้รับการประกาศเป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9 และได้รับยกย่องเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์สัตว์ สิ่งแวดล้อม พาณิชย์ และประเทศอิตาลี นิกายโรมันคาทอลิกและแองกลิคันจึงมีพิธีอวยพรแก่สัตว์ทั้งหลายในวันฉลองนักบุญฟรังซิสซึ่งตรงกับวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 148
  2. Brady, Ignatius Charles. "Saint Francis of Assisi." Encyclopædia Britannica Online.
  3. "Blessing All Creatures, Great and Small". Duke Magazine. 2006-11. สืบค้นเมื่อ 2007-07-30. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)

ดูเพิ่มแก้ไข