ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งกิฟฟา

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งกิฟฟา (อิตาลี: Sacro Monte di Ghiffa) เป็นกลุ่มชาเปลของโรมันคาทอลิกตั้งอยู่บนเนินเขาที่กิฟฟาเหนือทะเลสาบมายอเรในแคว้นพีดมอนต์ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งกิฟฟาเป็นหนึ่งในเก้าภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดีที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2003[1]

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งกิฟฟา
Sacri Monti of Piedmont and Lombardy *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งกิฟฟา
(ส่วนหนึ่งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดี)
ประเทศเมืองกิฟฟาในแคว้นพีดมอนต์
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(ii) (iv)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2546 (คณะกรรมการสมัยที่ 27)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

หัวเรื่องศิลปะของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งกิฟฟาอุทิศให้แก่อานุภาพของตรีเอกานุภาพที่ได้รับอิทธิพลจากโอราทอรีเล็กๆ บนภูเขาคาราจิโอที่สร้างก่อนหน้านั้น ทิวทัศน์จากกิฟฟาด้านพีดมอนต์ของทะเลสาบมายอเรแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในการวางองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมกับภูมิทัศน์

ชาเปลพระแม่มารีเป็นสิ่งก่อสร้างแรกที่ได้รับการสร้างในปี ค.ศ. 1647 ซุ้มทางเข้าสู่ทางสู่กางเขนที่ก่อสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับทุกขกิริยาของพระเยซู

อ้างอิง แก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

ระเบียงภาพ แก้ไข