ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นภูมิอากาศที่ปรากฏในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นหนึ่งในภูมิอากาศแบบเขตกึ่งเขตร้อนนอกจากดินแดนบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนั้น สหรัฐอเมริกายังเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่มีภูมิอากาศแบบนี้ โดยส่วนมากจะอยู่บริเวณรัฐแคลิฟอร์เนีย และทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐออริกอน ภูมิอากาศแบบนี้ยังพบได้มากในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและรัฐเซาท์ออสเตรเลีย, ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแอฟริกาใต้, บางส่วนของเอเชียกลาง, และตอนกลางของประเทศชิลี

  พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

ชีวนิเวศน์เมดิเตอร์เรเนียนแก้ไข

พืชพันธุ์ธรรมชาติแก้ไข

พืชท้องถิ่นในบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นาน เพื่อให้มีชีวิตรอดผ่านความแห้งแล้งในฤดูร้อนและความชื้นอย่างมากในฤดูหนาว ตัวอย่างพืชพันธุ์ในภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ดังนี้[1]

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Dallman, Peter (1998). Plant Life in the World's Mediterranean Climates. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 9780520208094.