ภาษากอย ซันจัก ซูรัต

ภาษากอย ซันจัก ซูรัต เป็นภาษาอราเมอิกใหม่หรือภาษาซีเรียค ผู้พูดภาษานี้เรียกง่าย ๆ ว่า ซูรัต (มาจาก 'Syriac') ใช้พูดในเมืองกอย ซันจัต จังหวัดอาร์บิล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิรัก ส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกคัลเดีย ใกล้เคียงกับภาษาเซนายาที่ใช้พูดโดยชาวคริสต์กลุ่มคัลเดีย ที่อยู่ทางตะวันออกของเมืองกอย ซันจัต สันนิษฐานว่า ภาษากอย ซันจัต ซูรัต อาจจะพัฒนามาจากภาษาของชาวคัลเดียในซานันดาซ ภาษานี้ไม่อาจเข้าใจกันได้กับภาษาอราเมอิกใหม่คัลเดียหรือภาษาของชาวยิวในบริเวณนั้น เขียนด้วยอักษรซีเรียค แต่ก็มีการใช้ภาษาซีเรียคที่เป็นภาษาทางศาสนาเป็นภาษาเขียนด้วย

ภาษากอย ซันจัก ซูรัต
ܣܘܪܬ Sûrat
ประเทศที่มีการพูดอิรัก
ภูมิภาคกอย ซันจัก และ อาร์โมนาในจังหวัดอาร์บิล
จำนวนผู้พูด800 - 1,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
แอโฟรเอชีแอติก
รหัสภาษา
ISO 639-2syr
ISO 639-3kqd