กลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียน

กลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียน หรือ กลุ่มภาษาอินเดีย-อิหร่าน (อังกฤษ: Indo-Iranian languages) เป็นสาขาทางตะวันออกสุดของตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน กลุ่มภาษาอิหร่าน และกลุ่มภาษาดาร์ดิก มีการใช้คำว่า "อารยัน" ในการอ้างถีงกลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียนจากทฤษฎีส่วนใหญ่เกี่ยวกับการอพยพของชาวอารยัน คนที่พูดภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิมที่เรียกตัวเองว่าอารยัน ตั้งหลักแหล่งอยู่ทางใต้และตะวันออกของทะเลสาบแคสเปียนในอินเดียเหนือ ปากีสถาน อิหร่าน และอัฟกานิสถาน คาดว่าการแพร่กระจายเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์รถม้า

การแบ่งย่อยแก้ไข

กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน:

กลุ่มภาษาดาร์ดิก:

กลุ่มภาษานูริสถานี (Nuristani):

กลุ่มภาษาอิหร่าน:

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข