ฟิลลิพ ลูทวิช ฟ็อน ไซเดิล

ฟิลลิพ ลูทวิช ฟ็อน ไซเดิล (เยอรมัน: Philipp Ludwig von Seidel, 24 ตุลาคม 1821 – 13 สิงหาคม 1893) เป็น นักคณิตศาสตร์ ช่างแว่นตา และ นักดาราศาสตร์ ชาวเยอรมัน เขาศึกษาด้านทัศนศาสตร์ และเป็นที่รู้จักจากเรื่อง ความคลาดไซเดิล

ฟิลลิพ ลูทวิช ฟ็อน ไซเดิล

ไซเดิลเกิดในซไวบรึคเคิน ในปี 1846 เขาได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมิวนิก สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับทัศนศาสตร์ของกล้องโทรทรรศน์ ในปี 1847 เขาได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยมิวนิค ในปี 1856 เขาได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับทฤษฎี ความคลาดทางทัศนศาสตร์ ซึ่งได้กลายมาเป็นมาตรฐานในสาขานี้ต่อมา

เขาได้ทำงานวิจัยร่วมกับคาร์ล เอากุสท์ ฟ็อน ชไตน์ไฮล์ เขาประกาศวิธีเกาส์–ไซเดิล ซึ่งเป็นวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้น ตั้งแต่ปี 1879 ถึง 1882 เขารับช่วงตำแหน่งผู้อำนวยการหอดูดาวโบเกินเฮาเซินต่อจากโยฮัน ฟ็อน ลาม็อนท์

อ้างอิง แก้