ฟาโรห์ยากบิม เซเคมเร

ฟาโรห์ยากบิม เซเคมเร หรือ ยากมู[4] เป็นผู้ปกครองในช่วงระยะเวลาขั้นกลางของอียิปต์ แม้ว่ามีการโต้แย้งในเรื่องการจัดระเบียบราชวงศ์และช่วงเวลาของพระองค์ คิม ริโฮลต์เชื่อว่าพระองค์น่าจะเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์สิบสี่[1] ในขณะที่วรรณคดีเก่าระบุพระองค์เป็นสมาชิกของราชวงศ์ที่สิบหก[3]

อ้างอิง แก้

บรรณานุกรม แก้

  • Ben-Tor, D. (2010). "Sequences and chronology of Second Intermediate Period royal-name scarabs, based on excavated series from Egypt and the Levant". ใน Marcel Marée (บ.ก.). The Second Intermediate Period (Thirteenth–Seventeenth Dynasties): Current Research, Future Prospects. Orientalia Lovaniensa Analecta. Vol. 192. Leuven: Peeters. pp. 91–108. ISBN 9789042922280.
  • Ryholt, K. S. B. (1997). The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c. 1800-1550 BC. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. ISBN 87-7289-421-0.
  • Ward, W. A. (1984). "Royal-name scarabs". ใน Olga Tufnell (บ.ก.). Scarab Seals and their Contribution to History in the Early Second Millennium B.C. Studies on Scarab Seals. Vol. 2. Warminster: Aris & Phillips. pp. 151–192. ISBN 9780856681301.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้