ฟาโรห์นูบวอเซอร์เร

ฟาโรห์นูบวอเซอร์เร ยาอัมมู (อักษรโรมัน: Ya'ammu Nubwoserre, สามารถแปลได้เป็น ยาอามู,[4] จามู และ จาอัม)[3] เป็นผู้ปกครองในช่วงต่อระยะที่สองแห่งอียิปต์ ข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ปกครองเชื้อสายเอเชียอยู่ในราชวงศ์ที่ 16 ยังคงมีนักวิชาการยึดถือ อย่าง Jürgen von Beckerath;[3] ถึงแม้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ Kim Ryholt เสนอให้พระองค์เป็นผู้ปกครองคนที่สองแห่งราชวงศ์ที่ 14[2]

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Ben-Tor, D. (2010). "Sequences and chronology of Second Intermediate Period royal-name scarabs, based on excavated series from Egypt and the Levant". ใน Marcel Marée (บ.ก.). The Second Intermediate Period: Current Research, Future Prospects. Orientalia Lovaniensa Analecta. Vol. 192. Leuven, Paris and Walpole, MA: Uitgeverij Peeters and Departement Oosterse Studies. pp. 91–108.
  • Ryholt, K. S. B. (1997). The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c. 1800–1550 BC. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. ISBN 87-7289-421-0.
  • Ward, W. A. (1984). "Royal-name scarabs". ใน O. Tufnell (บ.ก.). Scarab Seals and their Contribution to History in the Early Second Millennium B.C. Studies on Scarab Seals. Vol. 2. Warminster: Aris & Phillips. pp. 151–192.