โพรงลมดาวฤกษ์

(เปลี่ยนทางจาก ฟองลมดาวฤกษ์)

โพรงลมดาวฤกษ์ (อังกฤษ: Stellar wind bubble) เป็นศัพท์ทางดาราศาสตร์ใช้อธิบายช่องว่างในอวกาศหลายปีแสงซึ่งบรรจุแก๊สร้อนที่พ่นเข้าไปในสสารระหว่างดาวโดยลมดาวฤกษ์ที่มีความเร็วสูง (ประมาณหลายพันกิโลเมตรต่อวินาที) ซึ่งส่งออกมาจากดาวฤกษ์ประเภท O หรือ B ลมดาวฤกษ์อย่างอ่อนๆ อาจจะสามารถทำให้เกิดโครงสร้างโพรงเช่นนี้ขึ้นได้ แต่มักเรียกกันว่า ทรงกลมดาราศาสตร์ (astrosphere) ในระบบสุริยะของเราจะมีปริมณฑลแม่เหล็กเฮลีโอสเฟียร์ (heliosphere) ที่เกิดจากลมสุริยะ ครอบคลุมอาณาเขตดาวเคราะห์ดวงใหญ่ๆ ทั้งหมด เป็นตัวอย่างหนึ่งของโพรงลมดาวฤกษ์