พูดคุย:วิทยาศาสตร์เทียม

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เริ่มต้นแก้ไข

ได้จัดแปลบทความขึ้นจากภาษาอังกฤษเป็นบางส่วน เพราะคำว่าวิทยาศาสตร์เทียม เริ่มมีการใช้งานแพร่หลายในไทยแต่มีความทับซ้อนในบริบทอยู่มากครับ --Darth Prin (พูดคุย) 01:50, 20 ธันวาคม 2555 (ICT)

กลับไปที่หน้า "วิทยาศาสตร์เทียม"