พูดคุย:รากฐานของคณิตศาสตร์

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เหตุใดผมถึงต้องติดแม่แบบ รอผู้เชี่ยวชาญแก้ไข

เพราะว่าผมยังข้องใจว่านิยาม เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร --สุกี้พระนายกอง (พูดคุย)

กลับไปที่หน้า "รากฐานของคณิตศาสตร์"