พูดคุย:ประวัติศาสตร์จีน

Active discussions

เนื่องจากหน้า ประวัติศาสตร์จีน (รุ่นเดิม) มีความยาวสูงมากถึง 192KB ทำให้เกิดปัญหาการโหลดหน้า จึงได้ทำการจัดโครงสร้างเนื้อหาใหม่ ดังนี้

  • จัดหัวข้อย่อย แบ่งราชวงศ์ตาม Wikipedia ฉบับภาษาอังกฤษ (en:History of China)
  • เพิ่มข้อความสั้นๆ แสดงเนื้อหาสำคัญของแต่ละราชวงศ์
  • ย้ายเนื้อหาเดิมไปไว้ในหน้าหลักของราชวงศ์ต่างๆ ซึ่ง
    • เนื้อหาจะอยู่ในหน้าหลัก ถ้าไม่มีหน้าของราชวงศ์นั้นอยู่ก่อน เช่น ยุคชุนชิว ราชวงศ์เหนือใต้ เป็นต้น
    • เนื้อหาจะอยู่ในหน้าพูดคุย ถ้ามีหน้าของราชวงศ์นั้นอยู่ก่อนแล้ว เช่น ราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์ฉิน เป็นต้น ทั้งนี้จะทยอยปรับเนื้อหาทั้งสองเวอร์ชันเข้าด้วยกัน ซึ่งคงใช้เวลาพอสมควร

จึงแจ้งให้ชาววิกิพีเดียทุกท่านทราบไว้ ณ ที่นี้ Markpeak 12:02, 26 เมษายน 2007 (UTC)

ประเด็นแกงค์ 4 คนแก้ไข

แกงค์ 4 คนไม่ได้ขับไล่เจียงไคเช็ก แกงค์ 4 คนโดยปกติหมายถึง สี่คนที่มีบทบาทในการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนในสมัยที่ เหมาเจ๋อตุง เป็นผู้นำไปจนถึงช่วงที่ เหมาเจ๋อตุง เสียชีวิต ได้แก่ นางเจียงชิง จางชุนเฉียว หวางหงเหวิน และเหยาเหวินหยวน ส่วนแกนนำพรรคคอมมูนิสต์ที่ขับไล่เจียงไคเช็ก คือ เหมาเจ๋อตุง จูเต๋อ โจวเอินไหล หลิวเซ่าฉี เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้น

กลับไปที่หน้า "ประวัติศาสตร์จีน"