พูดคุย:ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ประวัติศาสตร์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

พอใช้ได้ครับแต่ไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียโดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์


ส่วน นักประวัติศาสตร์คนสำคัญ กับ การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ดูจะไม่ค่อยเข้ากับหัวเรื่องของบทความประวัติศาสตร์เสียเท่าไหร่ คิดว่ายังต้องปรับปรุง โดยอาจดูตัวอย่างจาก en:History (บทความเรื่องเดียวกันในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ) --Horus | พูดคุย 21:38, 31 กรกฎาคม 2553 (ICT)

นักประวัติศาสตร์คนสำคัญใส่ได้ครับ แต่การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย อาจย้ายไปเป็นบทความ การศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เนื้อหาจะได้กว้างขึ้นทำนองเดียวกับ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย --octahedron80 16:36, 17 สิงหาคม 2553 (ICT)

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ควรจัดเข้ากับบทความของประวัติศาสตร์แต่ละประเทศ ส่วนในหน้านี้ควรระบุเฉพาะการแบ่งยุคสมัยทางปรคะวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์โลกเท่านั้นครับ ผู้ใช้:Horus|Horus คุยกับผู้ใช้:Horus 20:47, 1 สิงหาคม 2553 (ICT)

ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตหรือศึกษาเหตุการณ์ในอดีต

ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตหรือศึกษาเหตุการณ์ในอดีต

กลับไปที่หน้า "ประวัติศาสตร์"