พูดคุย:ตรรกศาสตร์

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

[ไม่มีชื่อ]แก้ไข

คุณ We และผู้ใช้ท่านอื่น ๆ ครับ

จากที่ได้คุยกันเรื่องการทับศัพท์ชื่อหัวข้อแล้ว ตกลงสำหรับหน้านี้ผมคิดเราน่าจะดำเนินการดังนี้นะครับ

  1. เปลี่ยนหน้านี้ไปเป็น redirect ไปยังหน้า ตรรกศาสตร์
  2. เปลี่ยนหน้าตรรกวิทยา ไปหน้า ตรรกศาสตร์
  3. ในหน้าตรรกศาสตร์ จะพูดถึงตรรกศาสตร์ในความหมายของ logic และจะมี section หนึ่งกล่าวถึงความหมายเดิม ในลักษณะเดียวกันกับหน้า ตรรกวิทยา ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ และถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีความหมายอื่น ๆ ของคำเหล่านี้ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ตรงกับความหมายทางวิชาการ เราสามารถเขียนเพิ่มเติมไปได้

ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดรวมกันอยู่ที่หน้าเดียว และคำว่าตรรกศาสตร์ ก็เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้ว

ท่านอื่น ๆ มีความเห็นเช่นใดครับ --- Jittat 02:39, 3 มิ.ย. 2005 (UTC)

เห็นด้วยครับ โดยส่วนตัว ผมชอบการรวมเนื้อหาหลายมุมไว้ในหน้าเดียว -- จุง 04:10, 3 มิ.ย. 2005 (UTC)
กลับไปที่หน้า "ตรรกศาสตร์"