ฃ ในภาษาไทยถิ่นเหนือแก้ไข

ส่วนนี้มีอ้างอิงเป็นพจนานุกรมและตัวอย่างคำ 3 แหล่ง ไม่มีเอกสารวิชาการยืนยันข้อความอื่นในย่อหน้าดังกล่าวเลย คิดว่าถ้าไม่มีหลักฐานอาจต้องลบออก --Wedjet (คุย) 02:49, 24 สิงหาคม 2562 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ฃ"