พูดคุย:กลุ่มอาลีบาบา

การอภิปรายที่ยังไม่จบ


เสนอย้าย 21 เมษายน 2561แก้ไข

กลุ่มอาลีบาบาอาลีบาบากรุ๊ป – คิดว่า "Alilbaba Group" เป็นชื่อเฉพาะ (proper noun) ครับ โดยดูจากชื่อเต็ม Alibaba Group Holding Limited การแปลออกมาเป็น "กลุ่มอาลีบาบา" ทำให้เกิดความติดขัดเวลาแปลครับ --Horus (พูดคุย) 14:46, 21 เมษายน 2561 (ICT)

กลับไปที่หน้า "กลุ่มอาลีบาบา"