สำหรับภาษาโปรแกรม ดูที่ ภาษาพีต
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
กองพีตที่ขุดขึ้นมาในสกอตแลนด์

พีต[1] (อังกฤษ: peat) เป็นแหล่งสะสมของซากพืชตกค้างที่แปรสภาพไปสู่การเน่าสลายตัว พีตเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นพรุชุ่มน้ำ, ทุ่งมัวร์, พรุมัสเคก, หนองน้ำในที่ดอน และ ป่ามาบพีต พีตเป็นแหล่งสำคัญที่ขุดขึ้นมาใช้ในการทำเชื้อเพลิงในบางภูมิภาคของโลก เนื้อที่ของพีตที่ครอบคลุมโลกมีประมาณ 3 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2% ของเนื้อที่ของโลกทั้งหมด ที่แปลเป็นพลังงานได้เท่ากับราว 8 พันล้านเทราจูล (terajoule)[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
  2. World Energy Council (2007). "Survey of Energy Resources 2007" (pdf). สืบค้นเมื่อ 2008-08-11.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ พีต