ไลฟ์อินดิแอลบีซีแอนด์ไดมอนส์อินเดอะรัฟ – ภาษาอื่น ๆ