อัลบั้มบันทึกการแสดงสด

อัลบั้มบันทึกการแสดงสด คือ อัลบั้มบันทึกเสียง เป็นการแสดงดนตรีที่ถูกบันทึกในขณะที่ศิลปินกำลังแสดงการแสดงสดบนเวที ซึ่งอาจบันทึกจากคอนเสิร์ตครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยลักษณะแล้ว มีความสมบูรณ์น้อยกว่าการอัดในสตูดิโอ และมีเจตนาที่จะบันทึกประสบการณ์ในการแสดงคอนเสิร์ตนั้นไว้ เนื่องจากมีเสียงสอดแทรกระหว่างการแสดงดนตรี หรือมีการให้ความเห็นของนักดนตรีในระหว่างการแสดง เป็นต้น

ดูเพิ่ม แก้