หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 – ภาษาอื่น ๆ