หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541

หมวดหมู่นี้สำหรับกลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)