หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในคริสต์ทศวรรษ 2020

หมวดหมู่นี้สำหรับรวบรวม องค์การที่ก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2572 (ค.ศ. 2020 - 2029)

คริสต์ทศวรรษ 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090