สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก – ภาษาอื่น ๆ