ประเทศอาเซอร์ไบจานในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 – ภาษาอื่น ๆ