ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ – ภาษาอื่น ๆ