กลุ่มรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและสังคมแห่งยุโรป - ภาษาอื่น ๆ