ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการพาราลิมปิกลิทัวเนีย"

หน้าใหม่: {{Infobox National Paralympic Committee | title = คณะกรรมการพาราลิมปิกลิทัวเนีย | logo = | size = 150px | country = ลิทัวเนีย | code = LTU | created = ค.ศ. 1990 | recognized = ค.ศ. 1991 | association = EOC | headquarters = วิลนีอุส, ประเทศลิทัวเนีย | president = Mindaugas Bilius|...
(หน้าใหม่: {{Infobox National Paralympic Committee | title = คณะกรรมการพาราลิมปิกลิทัวเนีย | logo = | size = 150px | country = ลิทัวเนีย | code = LTU | created = ค.ศ. 1990 | recognized = ค.ศ. 1991 | association = EOC | headquarters = วิลนีอุส, ประเทศลิทัวเนีย | president = Mindaugas Bilius|...)
(ไม่แตกต่าง)
52,604

การแก้ไข