องค์การไม่แสวงหาผลกำไร

(เปลี่ยนทางจาก องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

องค์การไม่แสวงหาผลกำไร (อังกฤษ: nonprofit organisation หรือย่อว่า NPO) เป็นชื่อเรียกองค์การที่มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องกัน โดยเนื้อหาจะแตกต่างตั้งแต่ ศิลปะ การกุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และจุดมุ่งหมายในด้านอื่น ๆ โดยการทำงานทั้งหมดไม่มีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่หาผลประโยชน์เข้าสู่องค์การ แต่มีรายได้จากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้มาจากการบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หา

การรวบรวมเงิน

แก้

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรถูกขับเคลื่อนไม่ได้จากการได้รับกำไร, แต่พวกเขาต้องสร้างรายได้ที่เพียงพอสำหรับการบรรลุเป้าหมายของสังคมของพวกเขา[1][2] องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถรวบรวมเงินได้หลากหลายวิธี[3] ซึ่งรวมถึงรายได้จากการบริจาคจากผู้บริจาคเดี่ยวหรือกองทุน;[4] การสนับสนุนของบริษัท; การให้เงินสนับสนุนโดยรัฐบาล; โปรแกรม, บริการหรือการขายสินค้า, รวมถึงการลงทุน.[5] แต่ละองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั้นไม่ซ้ำกันในแหล่งที่มาของรายได้ที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับพวกเขา เมื่อจำนวนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 องค์กรได้รับการแข่งขันเผื่อให้ได้กระได้ต่อรายได้และความมั่นคงทางการเงิน การบริจาคจากบุคคลที่สามหรือองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงตามปี แทนการอนุมัติจากรัฐบาลที่ลดลง เมื่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรตามปีคนกำลังขับเคลื่อนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของเงินสนับสนุน ตัวอย่างเช่น มีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สามครับยันความพึ่งพาที่มีต่อการให้ทุนจากรัฐมีการทำงานเกี่ยวกับการรวบรวมเงินเพื่อดึงดูดผู้บริจาครายบุคคล.[6][7]

ฟังก์ชัน

แก้

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรให้สินค้าสังคมที่ขาดแคลนจากรัฐบาล.[8][9] องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีโครงสร้างและเป้าหมายที่หลากหลาย สำหรับการจัดแบ่งตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม, มีข้อประกอบสำคัญบางอย่าง:[10][11][12]

 • กฎบัตรในการจัดการ
 • กฎบัตรด้านบัญชีและตรวจสอบ
 • การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อน หรือสัญญาก่อตั้งองค์กร
 • กฎบัตรเกี่ยวกับการยุบองค์การในทางกฎหมาย
 • สถานะภาษีของผู้บริจาคภาษีทั้งองค์กรและบุคคล
 • สถานะภาษีของผู้ก่อตั้ง.

ความต้องการบางประการควรถูกนำเสนอในรัฐธรรมนูญขององค์กร ความต้องการอื่น ๆ อาจเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่งานควบคุมในแต่ละเขตอำนาจทางกฎหมาย

แม้ว่าการเป็นสมาชิกจะไม่มีผลต่อสถานะทางกฎหมาย มันอาจถูกนำมาพิจารณาในกรณีการพิจารณาคดีศาลในการชี้รายการ

อ้างอิง

แก้
 1. "Non-profit organization". sciencetheory.net. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 2. "How Do Nonprofits Make Money". upjourney.com. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 3. "How Do Non-Profits Make Money? (7 Smart Ways They Profit)". www.profitableventure.com. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 4. "How to generate revenue for nonprofit organizations". rallyup.com. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 5. "How Do Nonprofits Make Money?". www.qgiv.com. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 6. "How Can Nonprofits Attract the Next Generation of Donors?". lodestar.asu.edu. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 7. "Ten Nonprofit Funding Models". ssir.org. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 8. "Government Regulations for Nonprofit Organizations". www.boardeffect.com. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 9. "Nonprofit Organization (NPO): Definition and Example". www.investopedia.com. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 10. "NPO Structure: Everything You Need to Know". www.upcounsel.com. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 11. "Comparing NPO Types". conclusive.co.za. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.
 12. "Setting Up An NPO Or NGO & Their Differences". www.findanaccountant.co.za. สืบค้นเมื่อ 2024-07-07.