ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:สมาชิกวุฒิสภาไทยแบ่งตามจังหวัด"

หน้าใหม่: {{Navbox | name = สมาชิกวุฒิสภาไทยแบ่งตามจังหวัด | image = | title = สมาชิกวุฒิสภาไทยแบ่งตามจังหวัด | liststyle = font-size:95%; | state = {{{2|show}}} <!-- จังหวัด --> | group1 = สมาชิกวุฒิสภาไทย<br/>แบ่งตามจังหวัดในปัจจุบัน | l...
(หน้าใหม่: {{Navbox | name = สมาชิกวุฒิสภาไทยแบ่งตามจังหวัด | image = | title = สมาชิกวุฒิสภาไทยแบ่งตามจังหวัด | liststyle = font-size:95%; | state = {{{2|show}}} <!-- จังหวัด --> | group1 = สมาชิกวุฒิสภาไทย<br/>แบ่งตามจังหวัดในปัจจุบัน | l...)
(ไม่แตกต่าง)
20,429

การแก้ไข